İkinci Dünya Savaşı’nda cephede sadece askerler ya da casuslar yoktu. Arşivciler, kütüphaneciler ve akademisyenler de cephede bilgi avına çıkmışlardı.

Yeni bir kitap, bilgi peşine düşen kütüphanecilerin savaştaki rolünü irdeliyor. Kathy Peiss’in Information Hunters adlı kitabı, cephede bir araya gelen bu grubun ABD’ye savaşı bitirebilmesi için bilgi ve belge topladığını anlatıyor.

Bu belgeler arasında gazeteler, dergiler, kitaplar ve her türlü basılı belge var. Peiss’e göre kütüphanecilerin amacı savaşı bitirme çabalarında Amerika Birleşik Devletleri’ne destek vermek. Bugün pek çok akademik kurum o dönemde bu şaşırtıcı grubun topladığı belgelerden araştırmalarında yararlanıyor. Bunun yanında cephede belge toplama dış politika stratejileri, askeri planlama gibi konularda da etkili olmuş bir çaba.

Yazar Stockholm, Berlin, Paris ve Lizbon odaklı yaptığı araştırmanın sonucunda kitapçılardan, okullardan, çatı katlarından Nazilere ait kitapların toplandığını belirlemiş.

Kültür tarihçisi olan Reiss’in kitabı bugün bilginin nasıl kullanıldığına ilişkin de zengin bir kaynak.

Kitap Oxford University Press tarafından yayımlandı.