ANKARA – Cumhurbaşkanı Kararı’yla Van’da Yavuzlar Peribacaları, Antalya’da Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti ile Muğla’da Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. Bu statüye kavuşan yerlerde bazı istisnalar hariç kesin yapı yasağı getiriliyor.

Van, Antalya ve Muğla’da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilen yerler şöyle:

– Van’ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanı

– Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı

– Antalya Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanı

– Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı.

‘KESİN KORUNACAK HASSAS ALANLAR’ NE ANLAMA GELİYOR

Alanların korunma statülerinin değişmesi söz konusu bölgelerle ilgili hayati derecede önemli bir karar anlamına göre. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda ‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’ kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanlarıdır. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.

‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’la ilgili İlke Kararları şu şekilde:

1. Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulamaz.

2. Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle;

– Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabilecek.

– Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapılar yapılabilecek,

– Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımları yapılabilecek.

– Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetleri yapılabilecek.